Svar på skriftlig spørsmål om oversikt over kjøpere av skogområder
23. januar 2020
Kort sagt, torsdag 23. januar
23. januar 2020

Aftenposten, Kort sagt, torsdag 23. januar

Nasjonalpark i Østmarka og friluftsliv.Statsministeren og psykisk helse. Svartmaling av håndverksbransjene. Antipsykotika og levealder. Høvik og ny E 18. Dette er dagens kortinnlegg.

Tekst: Ola Elvestuen, klima- og miljøminister (V)

 

I et innlegg i Aftenposten setter Skiforeningen spørsmålstegn ved en ny nasjonalpark i Østmarka. Men det er ingen motsetning mellom å ta vare på naturen og et bærekraftig friluftsliv.

 

Naturen er under press, også i Norge. Små og store utbygginger, veier og infrastruktur legger beslag på mer og mer areal, på bekostning av naturen. Tap av natur er en like stor utfordring som klimaendringer. En nasjonalpark i Østmarka vil sikre at generasjonene etter oss kan gå på tur til fots og på ski på stier og i løyper. En nasjonalpark betyr ikke begrensninger i aktiviteter som å plukke bær og sopp, padle, ligge i telt og fiske i Østmarka. En nasjonalpark skal styrke, ikke hindre friluftslivet. Også for neste generasjon.

 

Østmarka er en friluftslivsperle for hele hovedstadsregionen. I verneplanprosessen som Fylkesmannen i Oslo og Viken nå skal gjennomføre, håper jeg at Skiforeningen vil bidra med gode og konstruktive innspill. Vårt felles mål bør være at en fremtidig nasjonalpark tar vare på naturen, samtidig som Marka skal fortsette å kunne brukes til friluftsliv på en bærekraftig måte.

 

 

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter