Kartlegging av naturskog: – Må sikre tett samarbeid 
16. februar 2024
Årsmøte 2024: Hold av datoen
21. februar 2024

Velkommen til villsvin-webinar

Villsvinprosjektet inviterer til webinar 5. mars kl. 18:00-19:30.

 

Villsvinprosjektet er grunneiernes oppfølging av handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019.

 

 

Etter utbruddet av afrikansk svinepest i Fagersta høsten 2023 har mye skjedd med norsk villsvinpolitikk.

 

Uavhengig av norsk innsats vil vi i årene fremover kontinuerlig få svenske villsvin inn over grensen. Hvordan svenske villsvinforvaltning ser ut, og svenske tanker rundt videre forvaltning etter utbruddet i Fagersta, er noen av spørsmålene som skal diskuteres på webinaret.

 

Program:

  • Innledning v/Villsvinprosjektet
  • Länsstyrelsen i Västra Götaland v/Anne Hjelm
  • Jägareförbundet v/Lars Björk

 

Webinaret er gratis og krever ikke påmelding. Lenke til webinaret finner du her