Kort sagt, torsdag 23. januar
23. januar 2020
Er jussen til hinder for økt uttak av ulv?
25. januar 2020

Villsvin i Norge – hva nå?

Snart kan jegere benytte seg kunstig lys ved jakt på villsvin

Norsk institutt for naturforskning (NINA), Veterinærinstituttet og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold inviterer til åpent fagseminar om villsvin 11. februar på Clarion Hotell Congress Oslo Airport.

 

Seminaret er for alle interesserte. Påmelding og program finner dere her (Påmeldingsfrist er lørdag 1. februar)

 

– Sentrale spørsmål er: Hva vet vi om den eksisterende villsvinbestanden i Norge, og hva må vi vite mer om i forvaltningen av arten? Vi har invitert foredragsholdere fra Miljødirektoratet, Mattilsynet og viltforvaltning på fylkesnivået. Fra Sverige kommer villsvinforskere fra Sveriges landbruksuniversitet (www.slu.se). Det blir også presentasjoner fra NINA, Veterinærinstituttet og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, forklarer John Odden, seniorforsker i NINA.

 

Seminaret gjennomføres som en del av et forprosjekt finansiert av Regionale forskningsfond Oslofjorden. Prosjektet tar sikte på å avdekke de viktigste forskningsbehovene for en framtidig forvaltning av villsvin.

 

 

Kilde: www.nina.no