Får vi bedre skogbruk av ny skogbrukslovgivning?
17. april 2024
Styrker konsesjonsloven: – Vil føre til uforutsigbarhet 
24. april 2024

Skogbrannsesong: Forebygging og håndtering

Fra 15. april gjelder generelt bålforbud.

15. april markerte starten på det generelle bålforbudet, og er en påminnelse om at skogbrannsesongen er rett rundt hjørnet.

 

NORSKOG ber alle som ferdes i skogen om å være varsom og følge instruksjoner fra lokale myndigheter.

 

 

Retningslinjer og beredskap

 

 

  • NORSKOGs datterselskap NORTØMMER har utarbeidet følgende instruks for skogbrannberedskap. Her gis en gjennomgang av ansvar og oppgaver når brann oppstår.

 

  • Etter en skogbrann er vakthold viktig for å unngå oppblussing. Nye branntilløp kan spre seg til ubrente områder. Resultatet kan raskt utvikle seg til en stor og ukontrollert brann. Skogbrand utviklet derfor i fjor Retningslinjer for vakthold etter skogbrann. Disse ble utviklet i samarbeid med DSB, skogeierorganisasjonene og flere brannvesen. NORSKOG anbefaler våre medlemmer å gjøre seg kjent med innholdet.

 

Varslingsmateriell og beredskapspakke finner du på Skogbrands nettsider. Materiellet bestilles til kostpris: