SKOGFORUM høsten 2020 avlyses
27. august 2020
Husk frist 1. september for ekstraordinært tilskudd til skogplanting
28. august 2020

Landsskogtakseringen, 2015-2019

Statistikken gir en oversikt over hvor mye tømmer det står i norske skoger og hvordan det utvikler seg over tid. Du finner også opplysninger om skogareal, produksjonsevne, treslagsfordeling og alder på skogen.

 

Det blir stadig mer skog, men det øker saktere enn før. De siste årene har den årlige tilveksten avtatt noe, samtidig som hogsten har økt. I taksten for perioden 2015-2019 er det beregnet at det står 978 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre.

 

Se hele statistikken her

 

Kilde: www.ssb.no