Naturbruksalliansen ber rovviltnemdene vedta uttak av 3 helnorske flokker og 3 grenserevir.
27. august 2020
Landsskogtakseringen, 2015-2019
28. august 2020

SKOGFORUM høsten 2020 avlyses

Høstens faglige og sosiale høydepunkt må dessverre avlyses på grunn av COVID-19. Vi håper verden ser annerledes ut neste år, - sett av 4. og 5. november 2021 allerede nå.

Vi vil også i år samle oss på Honnetoppen.