Landsskogtakseringen, 2015-2019
28. august 2020
Husk fristen 1.sept. for ektraordinært plantetilskudd!
31. august 2020

Husk frist 1. september for ekstraordinært tilskudd til skogplanting

Det ble på bakgrunn av koronasituasjonen innført et ekstraordinært plantetilskudd på 1,30 kr per plante for all vårplanting i 2020. Fristen for rapportering og dokumentasjon for å kunne oppnå dette ekstraordinære tilskuddet er 1.september 2020.

 

Skogeiere som utførte plantearbeidet selv, eller som ikke benyttet seg av skogeierandelslag som Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog eller sentrale aktører som SB Skog, Nortømmer til plantearbeidet, skal søke sin kommune om det ekstraordinære tilskuddet gjennom skogfondssystemet.

 

Søknad om ekstraordinært tilskudd, eventuelt ordinært plantetilskudd og søknad om refusjon av skogfond gjøres samtidig, og dokumenteres med eventuelle fakturaer. Ta kontakt med skogbrukssjefen i din kommune om du lurer på noe.

 

Gå inn på www.skogfond.no og gå direkte til innlogging eller www.landbruksdirektoratet.no velg skogbruk og logg deg inn på skogfond med bankID.

 

Det ligger hjelpevideoer her:

 

Hvis du ikke har mulighet til å registrere refusjonskravet på internett kan du laste ned skjema ved å trykke her, fylle ut, krysse av for at du vil søke tilskudd, signere og sende/levere kommunen.

 

Du må legge ved faktura for plantekjøp og tegne inn feltet du har plantet på kart. I søknaden velger du tiltaket som heter «Nyplanting» og legger inn summen av kostnadene for både plantekjøp og arbeid her.

 

 

Kilde: www.fylkesmannen.no