Mer ansvar til kommunene
1. november 2017
SKOGFORUM 2017 startet i dag.
2. november 2017

Tømmerpriser: Stor etterspørsel gir prisøkning på alt

Nyetableringer i nabolandene fører til økt etterspørsel på massevirke. Men også sagtømmermarkedet er hett og endelig er altså flisa mer verdt også. Flere markedsanalyser og -betraktninger viser dette.

Arne Rørå bekrefter i en markedsanalyse fra Norskog at flismarkedet har tatt seg opp. Han viser til at Sverige har økt importen med 40% fra 2014 til 2016. Og doblet fliskjøpet fra 70.000 tonn i 2015 til 2017 til 140.000 tonn fra hhv