Tømmerpriser: Stor etterspørsel gir prisøkning på alt
1. november 2017
Oppgjør for ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer
6. november 2017

SKOGFORUM 2017 startet i dag.

Adm.dir. Trond Hagerud fra MAPEI

Adm.dir. Trond Hagerud fra MAPEI startet dagen med å fortelle om deres suksesshistorie som startet ved kjøkkenbenken for 40 år siden, til dagnes internasjonale konsern som omsetter for over 1 mrd. Her var det helt klart mange gode momenter å ta med seg inn i skognæringen.

Deltagerne fikk også kjennskap til planene for Norwegian Wood Cluster, som har som formål å utvikle regionen til å bli et internasjonalt kraftsenter for industriell bygging med tre.

Gledelig var det å høre om hva Hunton satser på fremover, at det er noen som tør å investere. Likeså kunne Lars Atterfors, styreleder i Nordisk MassivTre, fortelle om hva som var viktig for dem før etableringen på Kongsvinger, og hvordan de tenker satsingen videre.

Per Kveseth, daglig leder i NORTØMMER, var optimistisk med tanke på prisene fremover. Sagtømmermarkedet er bra, og hvis Norske Skog holder seg på beina, så vil massevirkeprisene også stige.

Samferdsel er viktig for skogbruket. Vi skal frakte mye, tungt og langt. Det ble en god gjennomgang av hva som har skjedd på dette feltet de siste årene, – her har myndighetene levert godt. Det er allikevel mye ugjort i denne sektoren, så næringen må fortsette sitt nitidige arbeid . Yngve S. Andreassen fra Hedmark Kunnskapspark tok tilhørerne gjennom jernbanesatsingen, mens Dag Skjølaas fra Skogeierforbundet tok detaljene på fylkesveinettet og flaskehalsene der.

Det ansvar som en skogeier har på sine skogsbilveger ble grundig belyst av adm.dir. Per Asbjørn Flugstad i SKOGBRAND. Budskapet var at ansvaret er stort, og det er lurt å tegne forsikring.

Dagen ble avsluttet med et skråblikk på hva som er viktig i generasjonsskifter. Denne gangen var det ikke skattetilpasning og regneark som var utgangspunktet, men hvem som egentlig er best egnet til å overta. Kan odelsloven være en skyld i at skogbruket ikke får de beste og mest interesserte til å overta? Har vi fokus på feil elementer i et generasjonsskifte? Kompliserte temaer ble belyst av NORSKOGs Yngve Holth og skogeier Halvor W. Egeberg som nylig har overtatt skogeiendom.

Engebret Dæhlin, Klyngeleder Norwegian Wood Cluster

 

Yngve S. Andreassen, Hedmark Kunnskapspark