Industriutvikling hindres av uforutsigbar eiendomsskatt
24. oktober 2017
Tømmerkrise gir industrien problemer
24. oktober 2017

Skogeiere har gull i furuskogen

– Foreløpig har vi nesten 1.000 furutrær som er registrert, målt og undersøkt slik at lengde og dimensjon, mengden kjerneved er registrert for hver av trærne, forteller Rune O. Brenna og Jørgen-Petter Nermo, i Romedal og Stange Almenninger (RASA).

De har ledet arbeidet med det som kalles et Grøntlager Skog (GL). Nylig viste de stolt fram noe av denne skogen for ei lita gruppe av Fortidsminneforeningen, Bygg og bevar og Byggmesteren.

De regner med at restaureringshåndverkere, laftere og kulturminneforvaltningen vil ha størst interesse av tømmer med sånne kvaliteter.

Mer verdt enn til terrasse

– Disse furutrærne representerer verdier som ikke blir verdsatt i tradisjonelt skogbruk, fastslo Rune O. Brenna på omvisningen.

RASA vil derfor ikke felle disse trærne for at de skal havne som hvilket som helst terrassebord fra sagbruket. Trærne står dessuten til dels vanskelig tilgjengelig, noe som antakelig er en grunn til at de er blitt så gamle, mens skogen rundt er felt opp gjennom tidene.

De regner med at det kan være 3. – 5.000 furutrær med store verdier i skogene som strekker seg gjennom store deler av Stange kommune fra Mjøsa i vest.