Skogeiere har gull i furuskogen
24. oktober 2017
Fortsatt høy tømmerhogst
25. oktober 2017

Tømmerkrise gir industrien problemer

I år tas det ut 100.000 kubikk mindre tømmer enn i fjor. – Og det er ikke bra nok, innrømmer salgssjef Jostein Smemo i Allskog.

For en mild vinter har ført til at det er hogd mindre skog i Trøndelag, og det tærer på lagrene til tømmerleverandøren.

– Vi har hatt en krevende vinter med for lite tele og for mye regn, sier Smemo. Dermed har ikke skogeierne hatt gode nok forhold til å ta ut så mye tømmer som planlagt.

Problemene rammer både papirprodusenten Norske Skog og trelastindustrien i Trøndelag, som sagbruket Moelven Van Severen i Namsos.

– Vi har en litt lavere tilgang på tømmer fra Midt-Norge, og det betyr fort dyrere råstoff inn. Da blir bunnlinja vår preget av det. Men på kort sikt skal vi opprettholde produksjonen, sier direktør Knut Dreier.

Skogsbilveger

Salgssjef Jostein Smemo håper skogeieren tar ut mer tømmer de neste årene.

– Vi hadde gjerne sett at skogeierne kunne ha investert i flere skogsbilveger slik at vi kunne tatt ut mer tømmer fra mai til desember. den vanskeligste tida for oss. Vi merker også presset fra trelastindustrien. De har en stor utfordring for å skaffe nok virke, sier Smemo.

1860-tallet

Direktør Knut Dreier har ansvar for 65 ansatte i Namsos ved et sagbruk som har holdt det gående siden 1860-tallet. Men er avhengig av lokalt tømmer for å overleve.

– Ja det er det som er holdbart i det lange løp. Det er neppe bærekraftig å ha for lange transporter på sagtømmer til Namsos, sier Dreier.