Det viktige samarbeidet
19. april 2018
Blir sopp og insekter utryddet i norske skoger?
19. april 2018

Båter i kø for å laste papir fra Fiborgtangen

SKOGN/HALDEN: Ordresituasjonen for Norske Skog Skogn AS er bedre enn på lenge. Fabrikken har kjørt for fullt de to siste årene, og vil kjøre for fullt i 2018. Og nå merkes økende etterspørsel.

– Båtene ligger og venter på at papiret blir produsert, og det kjøres stort sett direkte om bord. Vi kunne nå ha levert mer enn vi klarer å produsere, og har derfor nettopp bestemt at vi skal kjøre fabrikken på 17. mai. Det gjør vi ikke hvert år, sier administrerende direktør Amund Saxrud til Trønder-Avisa.

«Last man standing»

Norske Skog er, ifølge Saxrud, innforstått med at papirmarkedet går ned og vil fortsette med det. Men målet for selskapet har i flere år vært å bli «The last man standing» når markedet en gang flater ut.

– For å klare å holde ut og bli stående igjen, må vi være konkurransedyktige. Vi er godt fornøyde med at vi klarer å opprettholde konkurranseevnen vår og ikke blir lagt ned. I lys av dette er det fortsatt viktig at det opprettholdes tre papirmaskiner på Skogn. Det gir oss stordriftsfordeler. Det er lettere å være konkurransedyktig jo større produksjonsvolum en fabrikk har, sier Saxrud.

Siden desember 2016 er åtte papirmaskiner hos Norske Skogs konkurrenter i Europa lagt ned. I desember forsvinner det én til. (Se egen sak.)

Kraftprisene stiger

Mens prisøkning og lavere produksjonskapasitet i Europa, og på verdensbasis, fører til at dampen fra produksjonen fortsatt vil fosse opp av de tre piperekkene på taket av fabrikkbygningen på Fiborgtangen, er det et par viktige faktorer som trekker inntjeningen ned.

– For de to norske papirprodusentene, oss på Skogn og Saugbrugs i Halden, gir det en stor kostnadsøkning at virkeprisene har økt betydelig. I tillegg er spotprisnivået på elkraft blitt høyere, slik at energikostnadene også har steget, sier Saxrud.

Han legger til at disse to faktorene trekker ned, men vektlegger at økningen i priser og etterspørsel kompenserer for dette. Råstofftilgangen er bedre nå enn for et halvt år siden, men fortsatt litt utfordrende, opplyser Saxrud.

– Vi tjener penger og vil oppnå et overskudd for 2017, sier Saxrud som ikke vil offentliggjøre regnskapstall for 2017 før regnskapet er ferdigbehandlet og godkjent.

Utsolgt ut året

Også magasinpapirprodusenten Norske Skog Saugbrugs AS i Halden går så det griner:

– Vi er utsolgt ut året, og bruker all kapasitet vi har, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Saugbrugs. Han så endringen komme i fjor, da industrien i Europa la ned mye kapasitet.

– Etterspørselen i volum i år er omtrent den samme som i fjor. Da blir kapasitetsutnyttelsen god på de fabrikkene som fortsatt kjører og som er konkurransedyktige, sier han. De 450 ansatte og 50 lærlingene ved fabrikken i Halden skal på jobb både 1. mai og 17 mai i år.

Ønsker avklaring

Tillitsvalgt Svein Erik Veie ved Norske Skog Skogn AS sier at ingen av Norske Skogs sju fabrikker er i nærheten av å stenge ned kapasitet.

– Alle enhetene våre har vist at de er konkurransedyktige, og vi skal stå igjen og levere, sier han.

Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.