Båter i kø for å laste papir fra Fiborgtangen
19. april 2018
Anmeldt etter NRK-avsløring
20. april 2018

Blir sopp og insekter utryddet i norske skoger?

Av Yngve Holth, leder av konsulentavdelingen i NORSKOG

I en artikkel på nrk.no i går forteller Sabima og WWF igjen at det står elendig til med norske skoger. Delvis omstridte tall og brokker fra virkeligheten settes sammen til et bilde av at norsk skog er på vei mot avgrunnen.

For å ta et eksempel skriver Christian Steel at «hårkjuke er en sopp som bryter ned dødt trevirke, men i soppen har man også har funnet egenskaper som dreper kreftceller. Dessverre er hårkjuke en truet art som holder på å forsvinne fordi levestedene dens forsvinner.»

Men et raskt oppslag i artsdatabanken (https://artsdatabanken.no/Rodliste2015/rodliste2015/Norge/57220)  beskriver hårkjuke som en spesialisert art som finnes på ospelæger i varme solhellinger og det står at «habitatet og arten vurderes ikke å være i tilbakegang». Det synes derfor i hvert fall som at dette ikke er noe opplagt godt eksempel på elendighetsbeskrivelsen.

Steel uttaler også at det tar «flere hundre år å ta igjen det tapte karbonet» når man avvirker skog. Han forutsetter da sannsynligvis at absolutt alt karbon fjernes eller lekker ut ved hogst og at dette tar svært lang tid å bygge opp igjen. Men at alt karbon som befinner seg i stubber og jordsmonn lekker ut, er for det første ulogisk og for det andre meget svakt dokumentert. Men hovedspørsmålet, som Sabima aldri svarer ut, er om man virkelig vil la være å bruke syklisk karbon?

Fotosyntesen er nødvendigvis basert på at karbonet flytter seg i kretsløpet. En naturbruk som fremmedgjør utnyttelsen av fotosyntesen, har NORSKOG liten tro på.

Som alle andre næringer skal skogbruket stadig utvikle seg og få enda bedre systemer for ivaretakelse av ulike hensyn, men vi har heldigvis veldig gode systemer som dokumenterer at vi allerede har et meget godt skogbruk i Norge. Slike oppslag som vi får presentert på nrk.no bringer oss ikke videre.

Artikkelen leser du her: https://www.nrk.no/norge/sopp-og-insekter-i-fare-for-a-bli-utryddet-i-norske-skoger_-_-de-kunne-kanskje-kurere-kreft-1.14011219