NORSKOG purrer på Finansdepartementet for å få fjernet moms på jakt og fiske
21. mai 2015
Grønn handlingslammelse?
17. juni 2015

Skogeierne med felles innspill til Skogmeldingen

Statskog, Norges Skogeierforbund og NORSKOG har sendt felles innspill til Landbruks- og matdepartementet med sine felles ønsker i arbeidet med Skogmeldingen. Brevet omhandler en rekke temaer fra industriutvikling til eiendomsstruktur.