Advarer mot at Norge gror igjen
5. juni 2018
Snarrådig innsats fra skogsarbeidere forhindret storbrann
6. juni 2018

Seminar – «Utmark som næring»

Seminar på Honne 16.-17. august 2018

Utmark som næring

 

I samarbeid med NORSKOG er Skogkurs i ferd med å utvikle et opplæringstilbud innen utmark som næring. Dette vil tilbys både som et tradisjonelt kurs og nettkurs.

Hovedfokuset vil ligge på jakt og innlandsfiske og dets potensiale og muligheter. Ressurskartlegging og hvilke tjenester som kan tilbys på eiendommen samt utvikling og tilrettelegging av andre utmarksbaserte tjenester og produkter, vil også være blant de sentrale temaene.

 

I forbindelse med lanseringen av dette kurstilbudet vil vi invitere til et fagseminar med utmark som næring som tema. Dette vil foregå som et lunsj til lunsj arrangement på Honne Hotell og konferansesenter, 16.-17. august 2018.

 

Målgruppen for seminaret er eiere og/eller drivere av eiendommer som har eller vil ha utmarksnæring som en del av inntektsgrunnlaget på sin eiendom, samt andre som er interessert i temaet utmark som næring.

 

Programmet er ikke helt klart ennå, men flyttingen av forvaltningen av de høstbare viltartene fra Klima- og Miljødepartementet til Landbruk- og Matdepartementet med økt fokus på næringsutvikling, vil være et selvsagt tema.

 

Nærmere program og invitasjon vil komme, men sett av datoene og tips gjerne andre interesserte!