Seminar – «Utmark som næring»
5. juni 2018
Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke
6. juni 2018

Snarrådig innsats fra skogsarbeidere forhindret storbrann

Det var like etter klokka 12 i formiddag at katastrofealarmen gikk hos brannvesenet og Stange og Romedal almenninger. I den knusktørre skogen, på vestsiden av Rasan, tok det plutselig fyr i vegetasjonen – midt inne i et område hvor skogsmaskiner nettopp hadde felt trær.

Varslet

Skogsentreprenøren på stedet varslet umiddelbart brannvesenet og grunneieren, Romedal almenning.

– Vi rykket ut med alt tilgjengelig mannskap fra brannstasjonene i Stange, Hamar og Odalen, sier Morten Øvern, fagleder brann i Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen.

Skogsbrannen startet i et ulendt og kuppert terreng, og brannmannskapene måtte trekke slanger et godt stykke fra nærmeste skogsbilvei. Men det var allerede gjort et godt stykke “førstehjelpsarbeid” på stedet da brannmennene kom fram. Gaute Nøkleholm, allmenningsbestyrer, skryter av innsatsen og snarrådigheten til entreprenøren.

– Entreprenøren som jobber for oss har gjort alt riktig, og det er takket være dem og den sterke innsatsen fra brannvesenet at dette ikke utviklet seg til en stor skogbrann. Entreprenøren varslet oss og brannvesenet umiddelbart, og satte selv igang med slukking med brannslukningsutstyret de rutinemessig har med seg. Blant annet en tusenliters vanntank med pumpe. Den fikk de hentet raskt, slik at de kunne sette igang med slukking. De tilkalte også et annet skogsarbeiderlag som var i nærheten, som kom til for å hjelpe med slukkingen, sier Nøkleholm.

Det verste som kan skje

Han var selv raskt framme på stedet, sammen med flere andre ansatte fra almenninga. Blant annet driftsleder Even Sveen.

– Hjertet synker langt ned i magan når du får en melding om en slik brann som dette. Det er det verste vi kan se for oss, når det er så tørt. Det er utrolig flott at alle som var med fikk kontroll på brannen så raskt. Jeg tør ikke tenke på hvordan dette kunne gått, om ikke mannskapene på stedet hadde fått kommet så fort igang med slukkingen som de gjorde. Det var heldig at det i det hele tatt var folk på stedet som oppdaget brannen, sier Sveen.

Han anslår at snaut to mål gikk tapt i brannen.

Slukkingen pågikk i en times tid, før brannvesenet anslo at de hadde kontroll på brannen og gikk over i en etterslukkings-fase.

Gnist fra kjetting

Gaute Nøkleholm antar at det mest sannsynlig er skogsarbeidet som har forårsaket skogbrannen.

– Det er all grunn til å tro det er en gnist fra kjetting mot stein som har startet brannen, eller kanskje en grabb. Dette er en risiko ved skogsdrift når det er såpass tørt som det er nå. Vi vurderer denne risikoen fra dag til dag. Men konsekvensene ved eventuelt å innstille skogsdriften blir også store for hele verdikjeden. Det er en avveining vi må gjøre fortløpende, slik situasjonen er nå, sier Nøkleholm, og legger til:

– Det er ingen grunn til å klandre entreprenøren for det som har skjedd. Dette er et hendelig uhell. Tvert imot fortjener entreprenøren skryt for å ha handlet så raskt og korrekt som de gjorde, sier Nøkleholm.

Brannvakt

Nøkleholm og Sveen opplyser at det vil gå brannvakt i området i flere døgn framover, for å sikre at ikke brannen blusser opp igjen.