Norske Skog slår seg konkurs
19. desember 2017
Godt med en avklaring på Norske Skog!
19. desember 2017

Norske Skog melder oppbud

https://www.nrk.no/trondelag/norske-skog-melder-oppbud-1.13832195

Selskapet skriver at Norske Skogs drift vil fortsette å operere som normalt. For ansatte, leverandører og kunder vil det være normal drift uten endringer. Konkursen i Norske Skogindustrier ASA er av finansiell karakter og i all hovedsak kun relevant for aksjonærer og obligasjonseiere i Norske Skogindustrier ASA.

Auksjonsprosess

Selskapet skriver videre at Oceanwood, majoritetseieren av den sikrede obligasjonen (SSN), har startet prosessen for å tiltre SSNs pantesikkerhet i Norske Skog AS. Eierskapet av Norske Skog AS, morselskapet for alle forretningsenhetene, vil derfor bli overført til nye eiere gjennom en auksjonsprosess. Oceanwood har inngått et joint venture (JV) med Aker, med den hensikt å kjøpe og operere Norske Skog AS.

Sammen tilbyr de finansiell støtte til Norske Skog gjennom auksjonsprosessen.

 Norske Skog AS sine forretningsenheter er attraktive med ledende konkurranseposisjoner i sine respektive markeder. Vi er derfor veldig fornøyede med å observere både sterk finansiell og operasjonell interesse for Norske Skogs drift, sier Sven Ombudstvedt, styreformann i Norske Skog AS.

Ønsker nye sterke eiere

Lars Sperre er konsernsjef I Norske Skog ASA
Konsernsjef Lars Sperre.

FOTO: NORSKE SKOG

Konsernsjef i Norske Skog, Lars P.S. Sperre, håper selskapet kan få nye sterke eiere.

– Vår hovedoppgave fremover er å tilrettelegge for auksjonsprosessen og sikre at Norske Skog AS får en ny sterk eier. Samtidig vil vi fortsette å utvikle driften og ser frem til et nytt strategisk fokus med nye eiere, sier Sperre.

Fra før er det kjent at blant annet Kjell Inge Røkke er interessert i å kjøpe seg inn i Norske Skog.