Norske Skog melder oppbud
19. desember 2017
Nye kvalitetskrav til sagtømmer
20. desember 2017

Godt med en avklaring på Norske Skog!

Christian Anker-Rasch ble nok en gang gjenvalgt som styreleder for NORSKOG.

 

NORSKOG  synes  det er trist at den tradisjonsrike treforedlingsbedriften Norske Skog nå går konkurs . «På den annen side kan det være godt for ansatte, kunder og leverandører at det nå har blitt en avklaring etter en lang og usikker periode», uttaler Christian Anker-Rasch, styreleder i NORSKOG. Vårt tømmerselskap NORTØMMER, har valgt å prioritere Norske Skog som kjøper av tømmer i en krevende periode for å yte vårt bidrag til å sikre fortsatt drift.

«For norsk skognæring er det uansett aller viktigst at de to norske fabrikkene nå får nye eiere som ønsker å satse videre og har de nødvendige ressurser og kompetanse til å videreutvikle disse to virksomhetene.  Skal disse to fabrikkene være avtakere av norsk råstoff i framtida så trenger vi eiere som vil investere i å utvikle fabrikkene og nye produkter.

«La oss håpe og tro at det som nå har skjedd rundt Norske Skog er startskuddet på en ny og fremgangsrik periode», avslutter Christian Anker-Rasch.