Sødra kjøper nytt sagbruk
12. april 2021
Stora legger ned produksjonen av disolvingmasse
13. april 2021

Norge på nær jumboplass med hensyn til koronapakkenes klima og miljøeffekt.

Analyseselskapet Vivid Economics (fra mars en del av McKinsey & Company), som arbeider med strategiske økonomiske analyser for offentlige og private beslutninger, har sammenliknet koronapakkene fra G20 landene og ytterligere 10 av verdens rikeste land. Vivid analyserte krise- eller tiltakspakkenes grønne effekt, dvs. deres effekt på miljø, klima og nye grønne arbeidsplasser. Norge havner på 25 plass av 30 i denne rangeringen og kategorisertes sammen med Saudi Arabia og Mexico. Årsaken til Norges dårlige plassering er ifølge Vivid er store bevilgninger til petroleumsindustri og luftfart uten at det er stilt krav til grønn omstilling.

 

– Det er vanskelig å kritisere Regjeringen når det gjelder håndtering av koronapandemien, det var tross alt en helt ny, akutt og ukjent situasjon med mange og uventede effekter, sier Arne Rørå i NORSKOG.

 

– Svært mye har gått veldig bra i Norge. Men når man vet hvilket behov vi har for økte investeringer i både eksisterende og ny norsk grønn og industri så kan man spørre seg om regjeringen har benyttet seg av det handlingsrommet koronapandemien har gitt. Vi håper at det i «post korona-tiden» blir et økt fokus på grønne investeringer i verdikjeden skog når det skal settes fart i økonomien igjen. Dette vil gi ny fremtidsrettet industri som kan bidra med skatteinntekter og dermed å finansiere fellesskapet når oljen fases ut, sysselsetning over hele landet, nullutslipps samfunnet og styrket handelsbalanse, sier Rørå.