Norge på nær jumboplass med hensyn til koronapakkenes klima og miljøeffekt.
13. april 2021
Villsvin så godt som utryddet i Danmark
13. april 2021

Stora legger ned produksjonen av disolvingmasse

Selskapet retter et større fokus mot blant annet trelast.

Dissolvingmasse benyttes til produksjon av tekstilet viskose. Produksjonen av dissolvingmasse har utgjort en liten del av selskapets virksomhet og nå legges den ned da dette ikke lenger tilhører kjernevirksomheten. Dissolvingmasse har blitt fremstilt ved Enocell bruket i Finland. I perioden 2017-2019 ble det investert 52 mill. Euro i utvikling av produksjonen som nå legges ned.

 

Selskapet retter seg nå mot de områder hvor de ser størst fremtidig potensiale for vekst som emballasje, trelast, og nye biomaterialer fra lignin skriver selskapet i en pressemelding.