Høring om nødverge for vern av egne dyr
17. januar 2015
NORSKOG med løsning på «konsesjonsknuten»
23. januar 2015

Brev til statsministeren om regnereglene for skog i en ny klimaavtale

NORSKOG har sammen med andre organisasjoner i verdikjeden skog og tre, sendt et brev til statsministeren og en rekke andre statsråder vedr. regnereglene for skog i en ny klimaavtale.

Brevet i sin helhet kan du lese her.

I tillegg sendte NORSKOG sammen med Norges Skogeierforbund et utdypende notat til regjeringen.Dette kan du lese her.