Rapport fra NIBIO: Registrering av barkebillebestander
28. november 2023
Kronikk: Hvorfor svarer ikke Økokrim på kritikken?
2. desember 2023

Nytt kurs i PEFC Skogstandard

Skogkurs har sammen med Norges Skogeierforbund og NORSKOG utviklet et oppdatert og digitalt kurs i den nye PEFC Skogstandarden. Kurset ble lansert tidligere i år.

 

Alle som skal ha driftsansvar ved avvirkning, inkludert skogeiere som hogger selv eller selv står for planlegging av drift, må ha det nye kurset. Ut 2023 får alle medlemmer av NORSKOG rabatt på det nye kurset. Når Nortømmer (eller andre med dokumentert kompetanse) planlegger og administrerer hogtsten klarer skogeier seg uten kurs.

 

Kurset tas gjennom Skogskolen.no, skognæringens fellessatsing på e-læring. Nettkurset på skogskolen.no koster normalt kr 1.200,- inkl. mva. Medlemmer i NORSKOG får 40 % rabatt på dette ut året. Send en epost til Kolbjørn kolbjorn.vole@norskog.no så sender vi deg en rabattkode! Rabattkoden bruker når du melder deg på kurs i Skogskolen. Husk at du kan bruke skogfond til å dekke kursavgiften.