Tilskudd til miljøtiltak i skog 2020 – nasjonal ramme
11. mai 2020
Revidert nasjonalbudsjett 2020 med flere gode saker for skogbruket
12. mai 2020

Høring på Stortinget om endringer i rovdyrforvaltningen. NORSKOG sterkt imot etablering av rovviltklagenemd.

NORSKOG er sterkt imot at det skal etableres en egen rovviltklagenemd som ikke er underlagt politisk styring. NORSKOG går også mot at antallet forvaltningsregioner for rovvilt reduseres da dette svekker lokal innflytelse over et kontroversielt politikkområde.

 

I høringsuttalelsen argumenterer NORSKOG for en utvidelse av lisensfellingsperioden til 1. september – 31. mai. både innenfor og utenfor ulvesonen. Det at jegerne i større grad kan involveres i uttak av rovvilt i sammenheng med annen jakt antas å redusere konfliktnivået mellom jegere og rovviltforvaltning skriver adm. direktør Arne Rørå i NORSKOG.

 

Hele høringsuttalelsen kan leses her: Høringssvar Prop 90 L