Høring på Stortinget om endringer i rovdyrforvaltningen. NORSKOG sterkt imot etablering av rovviltklagenemd.
12. mai 2020
Skogbrannfare – utvidet fullmakt foreslått i revidert nasjonalbudsjett
12. mai 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020 med flere gode saker for skogbruket

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) ga ingen store overraskelser for skogbruket. Lekkasjen fra forrige uke med en krisepakke til skogsentreprenørene ligger inne med 50 mill., noe det neppe blir diskusjon om i Stortinget. Denne pakken er svært viktig for skogbruket, da det er mye usikkerhet rundt markedet. Den viser at politikerne har forstått alvoret og at de ønsker å bidra slik at skog- og trenæringen klarer seg bedre gjennom krisen.

Innretningen for disse tilskuddsmidlene blir i disse dager klartgjort fra Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet i tett dialog med næringen.

 

Den spesielle situasjonen landet og verden er i gjør at det allerede er gjort veldig store endringer i budsjettet som ble vedtatt før jul. Dette gjør at årets RNB blir helt annerledes enn vanlig.

 

Arbeidsgiveravgiften foreslås redusert med 4 prosentenheter i mai og juni. Dette kan ha betydning for mange i vår næring.

 

I tillegg ligger det inne en midlertidig startavskrivning for saldogruppe d (maskiner mv) med 10%. Det betyr at avskrivningssatsen  her blir på 30% for 2020.