Riksrevisjonen svarer ikke på spørsmålet
30. september 2012
Tomtefeste – forslag om midlertidig lov er uklar og øker risikoen for tvister
21. november 2012

Grunneierne samles om tomtefestesaken

Grunneierorgansisasjonene møtte med felles budskap i justiskomiteen.

NORSKOG, Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag anmodet komiteen om at den foreslåtte midlertidige lov ikke vedtas.

Organisasjonenes felles brev til komiteen  finner du her