Vi skal ha ulv i Norge
18. juni 2018
Innspill til rovviltnemdene i region 4 og 5 vedrørende vedtak i Fellessak 3/18: Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018 og 2019
18. juni 2018

Ulvejegerne gjorde en god jobb

​Nå er rapporten om lisensfellingen av ulveflokkene i Julussa og Osdalen vinteren 2018 ferdigstilt. Hovedkonklusjonen i rapporten er at jegerne på en utmerket måte fylte den oppgaven de ble gitt som utøvende aktør i den praktisk ulveforvaltningen. Rapporten er utarbeidet av NJFF-Hedmark. Du kan lese den her i sin helhet.

NJFF-Hedmark tok jobben

Etter vedtak om uttak av to familiegrupper av ulv i Hedmark som lisensfelling med fellingsstart 01.01.18, tok NJFF-Hedmark på seg en overordnet koordineringsrolle for planlegging og gjennomføring av fellingsforsøkene. Dette ble gjort i nært samarbeid med fellingsledelsen i de to lisensfellingsområdene. Oppdraget var felling av 16 ulver i Julussa- og Osdalsrevirene etter et definert regelverk og innen definerte fellingsområder. De 16 ulvene ble felt i løpet av 12 dager. 6 ulver ble felt i i Julussa- og 10 ulver ble felt i Osdalsområdet. Oppdraget ble utført på en human, sikker og effektiv måte.

Godt samarbeid

Det var ingen liten planleggingsjobb som ble gjort i forkant av selve jakta. Alle grunneirne i de aktuelle områdene skulle gi sin tillatelse til ulvejakt på deres eiendom. NJFF-Hedmark tok tidlig kontakt med de store grunneier- og skogeiersammenslutninger som Glommen og Norskog om temaet, og et godt samarbeid ble etablert.

Jaktledelse, jaktlagene og NJFF-Hedmark hadde også et utmerket samarbeid med Statens Naturoppsyn, Fylkesmannen i Hedmark og politiet under planleggingsfasen og under selve jakta.

Jegerorganisering

Utvelgelse av de jegere som skulle være med på lisensfelling ble et viktig og omfattende arbeid for fellingsledelsen. I Julussa meldte det seg 250 jegere, og 360 jegere meldte seg i Osdalen. Ved utvelgelse av jegere har lokalkunnskap erfaringsvis vært veldig viktig. Jaktledelse plukket derfor ut sporingsmannskap og «rodeledere» som hadde lokalkunnskap i forhold til postering. Det ble utpekt to fellingsledere som også fungerte som kontaktpunkt mot media. Alle jegere som deltok skrev under på jegerkontrakter som omfattet de forventninger til oppførsel som lå som et krav for deltagelse.

Bra samarbeid med myndighetene

Samarbeid mellom jaktledelse, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen og politiet var meget god. Oppdraget ble utført med lavt konfliktnivå.

Dersom du er interessert i en mer detaljert beskrivelse av hele jakta, fra planlegging, via gjennomføring til evaluering, så anbefaler vi deg å laste ned rapporten og lese den nøye.

Klare for nye oppdrag

Jegerne har med dette bevist at de er oppgaven verdig for den rollen de er tiltenkt i norsk ulveforvaltning. 19. juni vedtar rovviltnemndene i ulvesonen hva som skal felles av ulv i regionen i kommende jaktsesong. Innstillingen fra sekretariatet var ikke bra! Les mer om det her.

NJFF følger selvsagt opp saken her på siden.