Konkursekspert om endeløse gjeldsforhandlinger i Norske Skogindustrier: – Man har rett til å forhandle så lenge man vil
13. november 2017
Går til sak mot staten for å stoppe ulvejakt
14. november 2017

Trysil søker ikke om ny ulvemillion

​Saken ble fremmet som bordsak etter avslaget fra Miljødirektoratet som kom fram til kommunen 3. november.

Ordførerens forslag

Ordfører Erik Sletten fremmet da følgende forslag til kommunestyret:

Trysil kommune benytter seg ikke av muligheten til å søke miljøverndepartementet om midler fra støtteordningen for kommuner med ulverevir innenfor den utvidete søknadsfristen.

Disse midlene anses ikke som konfliktdempende, og en slik støtteordning vil ikke på noen slags måte kunne fungere som en erstatning for en aktiv ulveforvaltning.

Endringsforslag

Partikollega Erik Lund, Sp fikk gehør for å endre det slik:

Ved å søke ordningen slik den foreligger nå, gir vi aksept til og legitimering av dagens ulveforvaltning. En slik bruk av midlene anses ikke som konfliktdempende.

Trysil kommune benytter seg ikke av muligheten til å søke Klima- og miljødepartementet om midler fra støtteordningen for kommuner med ulverevir innenfor den utvidete søknadsfristen.

Det forslaget ble enstemmig vedtatt.

Nedstemt

Aps Even Eriksen fikk derimot ikke flertall for sitt forslag om å ikke bruke 1 million kommunale kroner på å undersøke det geografiske og genetiske opphavet til dagens norske ulver. Det ble nedstemt med Ap og SVs 12 stemmer mot H, Sp og FrPs 13. Forslaget lød slik:

Kommunestyrets vedtak fattet 3.10.2017 i PS 17/44 (Støtteordning for kommuner med ulverevir 2017) var fattet på følgende forutsetninger: Undersøkelsen skulle prinsipalt finansieres av midler fra Klima- og miljødepartementet, og undersøkelsen skulle være et spleiselag mellom kommunene som påvirkes av rovdyrforvaltningen. Disse forutsetningene har begge endret seg ved Miljødirektoratets avslag om tilskudd dater 2.11.2017.

Sett i lys av kommunens anstrengte økonomi så ser kommunestyret viktigheten av å bruke pengene på andre mer presserende behov. En undersøkelse av ulvens genetiske og geografiske opphav er en statlig oppgave. Bevilgningen kommunestyret ga i PS 17/44 (Støtteordning for kommuner med ulverevir 2017) trekkes derfor tilbake.

Debatten

Du kan høre hele debatten her. Vi gir deg noen smakebiter:

Even Eriksen, Ap: Nå er vi der vi advarte mot i forrige kommunestyremøte: Vi fikk ikke sendt signalet til ring 3 og sagt et rungende nei til penger som ikke kan erstatte tapte rettigheter og forringet livskvalitet, og vi har brukt 1 million av egne midler. Men det er ikke for sent å snu.

Anders Nyhuus, H: Jeg er ganske grundig provosert over at Trysil Ap prøver å gjøre billige, partipolitiske poenger av en sak som rammer oss alle. Avslaget fra Miljødirektoratet vitner om et arrogant og nedlatende syn på befolkningen innenfor sonen. Det minner om statlige holdninger vi for lengst har forlatt og offisielt bedt om unnskyldning for.

Ordfører Erik Sletten, Sp: Opphavsundersøkelsen var eneste måte å bruke disse pengene på uten å være på avlatslinja. Den ville gitt kunnskap og med rimelig sikkerhet vært et sterkt signal til opinionen. For vi sier ja til bevare de opprinnelige, men nei til gjeninnføring av fremmede arter.

Marit Nyhuus, SV: Jeg støtter det dere sier om avlat. Dette er å holde folk for narr, å ikke vise respekt. Men en opphavsundersøkelse initiert og betalt av Trysil kommune, tror jeg bare vil ha troverdighet i Trysil.