Tømmerkrise gir industrien problemer
24. oktober 2017
Aksjonærstøtte til Norske Skog-plan
25. oktober 2017

Fortsatt høy tømmerhogst

I alt solgte skogeierne 2,4 millioner kubikkmeter tømmer til industrien i 3. kvartal 2017, 75 000 kubikkmeter mer enn i samme kvartal i 2016. Gjennomsnittlig tømmerpris økte med 8 prosent.

De foreløpige beregningene fra statistikken over skogavvirkning for salg viser at skogeierne i gjennomsnitt fikk 349 kroner per kubikkmeter solgt tømmer, som er 25 kroner mer enn i samme periode året før. Det er gjennomsnittsprisen for skurtømmer og massevirke av gran som bidrar mest til økningen, med en vekst på henholdsvis 9 og 5 prosent.

Figur 1