Skatteprosjektet er ferdig, – rapporten er klar!
6. mars 2018
Noen misliker villsvin og gjess sterkt – andre ser muligheter til å tjene penger
7. mars 2018

Statkraft og VEAS diskuterer sjøledning til Tofte

Byggingen av anlegget starter opp etter påske, og det er ventet at testanlegget kan starte opp før jul i 2019.

VEAS ser muligheter dersom Silva får til et permanent anlegg på Tofte. I et møte nå nylig foreslo administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i VEAS, at det kan legges rør mellom deres anlegg på Bjørkås til Tofte.

– Vi har hatt en samtale med Silva og Statkraft for å snakke om mulige synergieffekter. Det ene forslaget vårt er at vårt slam kan brukes som råstoff i deres prosess, sier Borchgrevink.

Idestadie

Det er også mulig å sende avløpsvannet til rensing ved VEAS sitt anlegg på Bjørkås. På den måten slipper Silva å bygge eget renseanlegg på Tofte.

– Dersom det blir et storskalaanlegg på Tofte, får Silva et prosessvann som de vil måtte rense, sier Borchgrevink.

– Vi er eksperter på å rense vann. Dette er foreløpig på idéstadiet, men vi ser at de vil få et behov og vi har teknologien, sier Borchgrevink.

Rensebehov

Hun sier videre til RHA at det er lagt rør til Nesodden, og at de har god erfaring med rør lagt i sjø. Borchgrevink sier det er for tidlig å si noe om kostnader for en slik sjøbasert rørledning.

– Vil andre kunne kople seg på en slik rørledning, som andre næringsaktører eller kommuner?

– Vi tar per i dag ikke imot vann eller annet fra annen industri. Men det er en diskusjon nå å hvordan man best kan løse rensebehovene for befolkningen i nye Asker på en best mulig måte. Så vi får se hva det innebærer før vi kan si noe om det.

Lenger fram i tid

Pressesjef for demoanlegget til Silva Green Fuel, Geir Fuglseth, sier de kun har hatt et orienteringsmøte med VEAS. Han vil ikke forskuttere om dette er en løsning selskapet vil gå for.

– Vi har vært i dialog med VEAS, men heller ikke noe mer enn det. Dette er muligheter som ligger langt fram i tid. Nå skal vi bruke det neste halvannet året på å bygge et demoanlegg, så vi må først se hvordan det går, sier Fuglseth.

– Hva synes du om forslaget?

– Det er positivt om man kunne få til noe slikt, men det er som sagt for tidlig å si noe nå, sier Fuglseth.