Statlig fond har penger på bok, men finner ikke partnere
6. mars 2018
Statkraft og VEAS diskuterer sjøledning til Tofte
7. mars 2018

Skatteprosjektet er ferdig, – rapporten er klar!

Med sin ekstreme langsiktighet og stedbundne produksjon er skogbruket en spesiell næring. Ved at
skogsektoren utgjør en begrenset del av norsk økonomi, er detaljkunnskap om næringens spesielle
økonomiske rammevilkår lite utbredt. Selv hos fagøkonomer er kunnskapen om skogbruk begrenset.
Det er derfor viktig at det lages underlag, analyser og forslag til løsninger for hvordan skattesystemene
bør innrettes for å nå hhv politiske mål og næringens mål.

Hele rapporten kan leses her:

Samarbeidsprosjektet Skatt rapport 2017 med vedlegg