Gjennomsnittlig skoginntekt økte
16. februar 2018
Vil ha skuddpremie på kråke, rødrev og andre smårovvilt: – All jakt av smårovvilt må intensiveres
19. februar 2018

Ønsker skuddpremie på smårovvilt

Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland (NJFF Nordland) oppfordrer flere kommuner til å innføre skuddpremie på smårovvilt.

Rødrev, mår og mink, men også ravn og kråke, tar mange egg og kyllinger av blant annet ryper, orrfugl og storfugl, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland (NJFF Nordland) i ei pressemelding.

De mener at all jakt og fangst av smårovvilt må intensiveres slik at småpredatorbestanden reguleres i forhold til en svekket hønsefuglbestand.

– Det er derfor positivt at Bodø kommune stimulerer til økt jakt og fangst på disse artene ved å innføre fangstpremie på 400 kroner for rødrev, 200 for mår og mink og 50 kroner for ravn og kråke. Ordningen er hjemlet i forskrift av 12. februar 2018 og gjelder til 31. desember 2020, med en samlet fangstpremie på kr 25000 per år. Det uttaler fylkessekretær Rolf Arne Tønseth i NJFF Nordland i pressemeldingen.

NJFF Nordland oppfordrer kommuner som ikke har en tilsvarende ordning om å innføre skudd- eller fangstpremie. Det er viktig at lokale jeger- og fiskerforeninger følger dette opp lokalt, skriver NJFF Nordland.