Gjennomsnittlig skoginntekt økte
16. februar 2018
Vil ha skuddpremie på kråke, rødrev og andre smårovvilt: – All jakt av smårovvilt må intensiveres
19. februar 2018

Ønsker skuddpremie på smårovvilt

Rødrev, mår og mink, men også ravn og kråke, tar mange egg og kyllinger av blant annet ryper, orrfugl og storfugl, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland (NJFF Nordland) i ei pressemelding.

De mener at all jakt og fangst av smårovvilt må intensiveres slik at småpredatorbestanden reguleres i forhold til en svekket hønsefuglbestand.

– Det er derfor positivt at Bodø kommune stimulerer til økt jakt og fangst på disse artene ved å innføre fangstpremie på 400 kroner for rødrev, 200 for mår og mink og 50 kroner for ravn og kråke. Ordningen er hjemlet i forskrift av 12. februar 2018 og gjelder til 31. desember 2020, med en samlet fangstpremie på kr 25000 per år. Det uttaler fylkessekretær Rolf Arne Tønseth i NJFF Nordland i pressemeldingen.

NJFF Nordland oppfordrer kommuner som ikke har en tilsvarende ordning om å innføre skudd- eller fangstpremie. Det er viktig at lokale jeger- og fiskerforeninger følger dette opp lokalt, skriver NJFF Nordland.