Hundre villrein stoppa på veg inn i skrantesjuke-land
15. februar 2018
Ønsker skuddpremie på smårovvilt
19. februar 2018

Gjennomsnittlig skoginntekt økte

Til sammen hadde de personlige skogeierne med overskudd en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 835 millioner kroner i 2016, mot 872 millioner året før. Dette kommer frem i statistikken over skogeiernes inntekter. Selv om samlet næringsinntekt gikk ned, økte likevel gjennomsnittlig skoginntekt for personer med overskudd. Grunnen til det var at 1 500 færre hadde overskudd fra skogbruket enn i 2015.

I tillegg til skogeiernes inntekter hadde skogeiernes ektefeller, samboere og partnere 94 millioner kroner i næringsinntekt fra skogbruket i 2016, mot 107 millioner kroner i 2015. Samlet skoginntekt for personer ble dermed 929 millioner kroner i 2016.

Halvparten av samlet skoginntekt til personer med mindre enn 1 000 dekar skog

Næringsinntekta fra skogbruket varierer naturlig nok mye med størrelsen på skogarealet. Tre av fire personer som hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2016, eier under 1 000 dekar produktiv skog hver. Til sammen utgjorde skoginntektene deres halvparten av samlet skoginntekt for personer. I gjennomsnitt hadde de 29 000 kroner i næringsinntekt fra skogbruket. Til sammenlikning var gjennomsnittet for skogeierne som eier mellom 5 000 og 20 000 dekar skog, 221 000 kroner. For de få som eier over 20 000 dekar produktiv skog, lå næringsinntekta fra skogbruket på 527 000 kroner. Det er i underkant av 500 skogeiere med positiv skoginntekt som eier mer enn 5 000 dekar produktiv skog.