Hundre villrein stoppa på veg inn i skrantesjuke-land
15. februar 2018
Ønsker skuddpremie på smårovvilt
19. februar 2018

Gjennomsnittlig skoginntekt økte

Hver sjette personlige skogeier hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2016. I gjennomsnitt var inntekta for personer med positv skoginntekt 43 000 kroner, 5 prosent mer enn året før.

Hver sjette personlige skogeier hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2016. I gjennomsnitt var inntekta for personer med positv skoginntekt 43 000 kroner, 5 prosent mer enn året før.

Til sammen hadde de personlige skogeierne med overskudd en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 835 millioner kroner i 2016, mot 872 millioner året før. Dette kommer frem i statistikken over skogeiernes inntekter. Selv om samlet næringsinntekt gikk ned, økte likevel gjennomsnittlig skoginntekt for personer med overskudd. Grunnen til det var at 1 500 færre hadde overskudd fra skogbruket enn i 2015.

I tillegg til skogeiernes inntekter hadde skogeiernes ektefeller, samboere og partnere 94 millioner kroner i næringsinntekt fra skogbruket i 2016, mot 107 millioner kroner i 2015. Samlet skoginntekt for personer ble dermed 929 millioner kroner i 2016.

Halvparten av samlet skoginntekt til personer med mindre enn 1 000 dekar skog

Næringsinntekta fra skogbruket varierer naturlig nok mye med størrelsen på skogarealet. Tre av fire personer som hadde positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2016, eier under 1 000 dekar produktiv skog hver. Til sammen utgjorde skoginntektene deres halvparten av samlet skoginntekt for personer. I gjennomsnitt hadde de 29 000 kroner i næringsinntekt fra skogbruket. Til sammenlikning var gjennomsnittet for skogeierne som eier mellom 5 000 og 20 000 dekar skog, 221 000 kroner. For de få som eier over 20 000 dekar produktiv skog, lå næringsinntekta fra skogbruket på 527 000 kroner. Det er i underkant av 500 skogeiere med positiv skoginntekt som eier mer enn 5 000 dekar produktiv skog.