Ønsker skuddpremie på smårovvilt
19. februar 2018
Japanese company plans world’s tallest wooden building
19. februar 2018

Vil ha skuddpremie på kråke, rødrev og andre smårovvilt: – All jakt av smårovvilt må intensiveres

DEL Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

I en pressemelding skriver NJFF Nordland at rødrev, mår og mink, men også ravn og kråke, tar mange egg og kyllinger av blant annet ryper, orrfugl og storfugl.

– Norges Jeger- og Fiskerforbund i Nordland (NJFF Nordland) mener at all jakt og fangst av smårovvilt må intensiveres slik at småpredatorbestanden reguleres i forhold til en svekket hønsefuglbestand. Det er derfor positivt at Bodø kommune stimulerer til økt jakt og fangst på disse artene ved å innføre fangstpremie på kr 400 for rødrev, kr 200 for mår og mink og kr 50 for ravn og kråke. Ordningen er hjemlet i forskrift av 12. februar 2018 og gjelder til 31. desember 2020, med en samlet fangstpremie på kr 25000 per år, heter det i pressemeldingen.

NJFF Nordland oppfordrer kommuner som ikke har en tilsvarende ordning om å innføre skudd- eller fangstpremie. Det er viktig at lokale jeger- og fiskerforeninger følger dette opp lokalt.