– Digitaliseringen i skogen er avhengig av skogsmaskindata
5. februar 2018
Ikea investerar i amerikansk skog
6. februar 2018

Ny limtrebjelke med økte muligheter for byggenæringen

Med produksjon av K-Bjelke Plus går Kjeldstad Trelast videre i den grønne sirkulærøkonomien. Den nye limtrebjelken er utviklet i samarbeid norsk forskningskompetanse, og blir produsert med lokal industrikompetanse og kortreist gran fra de trønderske skoger.

– Det er en skikkelig kraftkar som vi introduserte i oktober, forteller salgsingeniør Tom Helge Stubbe.

Avansert teknologi

Årsaken til at innovasjonsbedriften Kjeldstad kan produsere en så sterk limtrebjelke skyldes at selskapet bruker avansert teknologi i styrkesorteringen av trelasten. Råvaren til den nye limtrebjelken er en blanding av premium kvalitet trevirke av svært høy verdi, kombinert med deler av tømmerstokken som normalt ville blitt brukt til dårligere kvaliteter av lav verdi. I Kjeldstad tar vi hånd om hele prosessen, fra tømmerstokken kommer inn på tomta til ferdige bjelker, samt 3D-prosjektering og levering av ferdige konstruksjonspakker.

Nye muligheter for byggenæringen

K-Bjelke Plus er utviklet i et nært samarbeid mellom Kjeldstad Trelast, Norsk Treteknisk institutt, næringsklyngen Arena Skog i Trøndelag og Innovasjon Norge. Stubbe forteller at bjelken er fremstilt for å gi byggherrer, prosjekterende og utførende nye og mer fleksible muligheter i utformingen av fremtidens bygg.

– K-Bjelke Plus vil med sin styrke og sitt lange spenn kunne benyttes til å lage bedre romløsninger, uten at dette går på bekostning av kvaliteten på gulvene. Dessuten vil byggherren oppnå flere reelle miljøgevinster, som kan tas med inn i miljøregnskapet til byggene som reises og rehabiliteres. Dette skyldes eksempelvis at bruken av stål kan byttes ut til fordel for kortreist trevirke som har langt lavere produksjonsmessig klimabelastning.

Stubbe forteller at en annen fordel med alle K-bjelkene er at selv om produksjonsprosessen er standardisert, kan bjelkene leveres etter kundens behov. Arkitekter og utførende kan bestille standard K-bjelker og K-Bjelke Plus fra fabrikk etter mål som de selv ønsker.

Bakgrunnen for at Kjeldstad trelast – et av medlemmene i næringsklyngen – kan lansere en ny limtrebjelke, skyldes bedriftens langsiktige utviklingssamarbeid over mange år, med Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) og andre norske forskningsmiljøer, forteller Knut A. Skatvedt i næringsklyngen Arena Skog. Skatved er avdelingsleder for Material og Prosess i Norsk Treteknisk Institutt, og forteller at det er naturlig at Kjeldstad nå går videre og lanserer en ny bjelke.

Skatvedt forteller at noe av kunnskapen bak den nye bjelken stammer fra forskningsprosjektet ” Tresterk ”, som Treteknisk har ledet, sammen med treindustrien og andre norske kompetansemiljøer, blant annet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Gjennom dette prosjektet, som ble avsluttet i år, har instituttet undersøkt muligheten av å oppnå høyere styrke og stivhet i trelasten ved hjelp av nye metoder for trelastsortering. Målet var å utvikle høyere styrkeklasser i nye produkter. Resultatene fra ”Tresterk” viste at det lar seg gjøre å oppnå økt sorteringseffekt ved å kombinere skoglige data med forbedret maskinsortering.

– I løpet av dette prosjektarbeidet har industri og forskningen sammen sett på effekten av å styrkesortere i ulike steg fra skog til ferdigtørket trelast. Det har blitt kvantifisert, og nå er det lagt til rette for at sagbruk kan ta ut høyere styrkeklasser, uten nødvendigvis å investere i veldig kostbar teknologi. Vi er svært glade for at Kjeldstad nå introduserer et nytt produkt i markedet, forteller Skatvedt.

Å velge ut tømmer med rett densitet, eller tetthet, er svært viktig for å kunne produsere den nye bjelken til Kjeldstad. Til dette har bedriften tatt i bruk ny teknologi i utvelgelsen når tømmeret kommer inn på saga. På samme måte som K-bjelker og K-stender er K-Bjelke Plus produsert med sammenlimte lameller, fra spesielt utvalgt trevirke med ekstra lavt fuktinnhold. Samtlige K-produkter fra Kjeldstad Trelast vil derfor ha en stabilitet og retthet som langt overgår andre konstruksjonsmaterialer i tre. Det nye er at Plus-varianten benytter spesielt utsortert trevirke i de ytre lamellene, noe som gir bedre styrke