Hvert 7. hogstfelt i Oppland er ikke tilfredsstillende forynget
2. februar 2018
Ny limtrebjelke med økte muligheter for byggenæringen
5. februar 2018

– Digitaliseringen i skogen er avhengig av skogsmaskindata

På laboratoriet boltrer Rasmus Astrup og hans forskerkolleger på Nibio seg med digitale duppeditter som utvikles og modifiseres til bruk for skogbrukets beste. – Data fra droner kan være veldig verdifulle om vi kan prosessere dem automatisk, sier han. Foto Astri Kløvstad

NY serie: Digitalisering i skogbruket – denne gangen «–i skogen».

(«– Digitalisering på sagbruket» og «–Digitalisering i skogindustrien», i kommende numre.)

Vi kan oppnå store forbedringer i primærskogbruket ved hjelp av data fra skogsmaskiner, fjernmålingsdata og andre digitale hjelpemidler. Men da må forskerne få tilgang til dataene. Forskningssjef ved Nibio, Rasmus Astrup, mener at det å hegne om sine egne data vil bremse utviklingen.

– Hogstmaskinene har produsert data i hvert fall i 20 år, og vi som forskere har jobbet med den typen data i årevis. Men nå har det plutselig blitt en ekstrem interesse for dem. Det er jo først nå samfunnet er blitt modent for å bruke dem. Og nå går utviklingen fort fordi det er så mange andre sektorer som også jobber med dette, og overføringsverdien mellom de ulike bruksområdene er stor, sier Rasmus Astrup. Han mener det er både gammeldags og kortsiktig å verne om denne informasjonen. – Jeg tror det er mye mer framtidsrettet å se på hvordan man kan få verdi ut av disse dataene istedenfor å tviholde på dem, sier han.

Ved Nibio er man involvert i ere prosjekter som bruker nettopp data fra hogstmaskiner, kombinert med andre digitale data, til å utvikle verktøy for mer effektiv produksjon, mindre miljøpåvirkning fra hogst og bedre presisjon i skogforvaltningen.