NORSKOG mener det er positivt at UMOE melder seg på i kampen om å kjøpe Norske Skog
19. mars 2018
Utvider sertifiseringstilbudet
20. mars 2018

Geografi, konkurranse og tømmerkvalitet avgjør

For en mannsalder siden ble såvel sagtømmer- som massevirkepris bestemt gjennom sentrale pris- forhandlinger. Sortimentsfordeling og kvalitetsforskjeller sørget likevel for at prisen ikke var identisk landet rundt.

I dag er det knapt noen som kjemper for lik tømmerpris lenger, men en viss geografisk utjevning forekommer fortsatt, i hvert fall der konkurransen ikke er for hard.

På dette oppslaget er fjorårets tømmersalg fordelt på kjøpere i hvert enkelt fylke, slik det framgår av Landbruksdirektoratets tall. Gjennomsnittlig tømmerpris er hentet fra den såkalte VSOP-basen, som inneholder opplysninger om tømmeromsetningen med tilhørende innbetalinger til skogfond.