Geografi, konkurranse og tømmerkvalitet avgjør
20. mars 2018
Rovviltprosjektet i Våler, Hobøl, Spydeberg og Skiptvet i Østfold
21. mars 2018

Utvider sertifiseringstilbudet

Merkeordningen FSC (Forest Stewardship Council) stiller strenge krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkning/urbefolkning.

– Treteknisk og det danske sertifiseringsselskapet Orbicon, i samarbeid med Soil Association Certification Ltd., tilbyr nå FSC sporbarhetssertifisering for treindustribedrifter i Norge. FSC-merket er et råvaremerke og omfatter både biologisk mangfold, bærekraft og sosiale aspekter, skriver Treteknisk i en pressemelding.

Forest Stewardship Council eier merkeordningen. Dette er et privat, internasjonalt og uavhengig samarbeidsforum som sertifiserer bærekraftig skogbruk. Alle virksomheter eller skog med en sertifisering kontrolleres minimum en gang årlig.

– De anerkjente sertifiseringsordninger for tre- og papirbaserte produkter, FSC og PEFC stiller krav til ansvarlig og langsiktig skogforvaltning og sporbarhet fra skog til forbruker. Sporbarhet er nødvendig for byggeprosjekter som miljøsertifiseres, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.