Ulltveit-Moe byr på Norske Skog
19. mars 2018
Geografi, konkurranse og tømmerkvalitet avgjør
20. mars 2018

NORSKOG mener det er positivt at UMOE melder seg på i kampen om å kjøpe Norske Skog

Norske Skog er en viktig avtaker av norsk massevirke. Vi har behov for innenlands industri som kjøper og foredler norsk tømmer. Dette skaper trygghet for leveranse for skogeierne, sikrer aktivitet i alle ledd i verdikjeden skog og gir foredlingsgevinst og økt verdiskaping i Norge. Vår rolle i dette er å sikre en høy avvirkning og sikkerhet for råvarer til skogindustrien. I den krevende tiden Norske Skog nå har vært igjennom har vårt tømmerselskap, NORTØMMER, mer enn doblet leveransene til Norske Skog. Dette har vi gjort for å gi vårt bidrag til at Norske Skog skal være en viktig aktør for skogbruket i Norge også i fremtiden uansett eierskap. Norske Skogs to fabrikker i Norge drives effektivt og lønnsomt, men problemet har vært en gjeldsbelastning som har medført at hele driftsoverskuddet har gått med til å betjene gjeld fremfor investeringer for fremtiden.  Det er viktig for oss at det nå kommer inn langsiktige eiere som vil investere i utvikling av Norske Skogs produkter og de norske fabrikkene. Dette vil være et viktig bidrag til å realisere det grønne skiftet i Norge.

 

Aker Capital AS, et heleid datterselskap av Aker ASA, har tidligere varslet at de i samarbeid med det London baserte hedgefondet Oceanwood vil legge inn bud på aksjene i Norske Skog AS. NORSKOG var da positive til at en investor med norsk forankring og industriell erfaring viste interesse for Norske Skog. Når nå Jens Ulltveit-Moe melder seg på banen gir dette grunnlag for ytterligere optimisme. Vi har tro på Ulltveit-Moe, han har vist seg som en stayer og langsiktig investor med stor tro på at fremtiden ligger i grønne og klimavennlige produkter. Det har tatt tid og krevd betydelig kapital å bringe hans investeringer i biodrivstoff produksjon i Brasil fram til lønnsomhet. Også Ulltveit-Moes UMOE har betydelig industriell erfaring og er allerede etablert innen skogsektoren. UMOEs eierandel i konsortiet tilsier ikke at dette er et norsk majoritetseierskap, men Ulltveit-Moe uttaler at konsortiet ledes av ham og at han vil gå inn som styreleder, han sier også at han er opptatt av Norske Skog som et norsk industriselskap. Dette tyder på en klar norsk forankring og vi håper dette betyr at Norske Skog også i fremtiden vi vil ha sitt hovedkontor i Norge og fokus på utvikling av de to norske fabrikkene. Vi registrerer at Ulltveit-Moe fokuserer på de norske fabrikkene samt franske Golbey. Vi ser ikke bort fra at dette betyr salg av de fire øvrige fabrikkene, noe som kan styrke selskapets kapitalsituasjon og kanskje også den norske forankringen. Det er fremtiden til de to norske fabrikkene som opptar oss som norske skogeiere.

 

NORSKOG er fornøyd med at norske investorer viser interesse for Norske Skog og for investeringer i norsk treforedlingsindustri. Vi har håp om at den krevende perioden i Norske Skog ender med et langsiktig og fremtidsrettet  eierskap. Fremtiden ligger tross alt i at en større del av verdens vekst og velferd må baseres på bærekraftig bruk av fornybare ressurser. Her kan skogen spille en betydelig rolle, men da trenger vi fremtidsrettede forbrukere av råstoffet fra skogen.

 

Christian Anker-Rasch (styreleder NORSKOG)   og Arne Rørå (adm. Direktør NORSKOG)