Skogen vokser
21. september 2017
Leder ​Strategi for skogen
21. september 2017

Åpner for at flere ulver kan felles

Mens Rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus vil gi tillatelse til å felle 36 ulver i løpet av vinteren, anbefalte Miljødirektoratet denne uka å redusere kvoten. Direktoratet vil tillate lisensfelling av ulv fra to revir, ikke tre som rovviltnemnda foreslo. Dette for å sikre at bestandsmålet for neste år nås.

Men – når den første snøen kommer, vil Miljødirektoratet overvåke bestanden og ta en ny vurdering for enkelte av revirene.

– Nødvendig og positivt

At Miljødirektoratet nå åpner døra på gløtt for full jakt, blir godt mottatt av rovviltnemnda.

– Det er positivt at de åpner for dette. Det tror jeg er nødvendig og bra med tanke på konfliktnivået i Hedmark, sier leder i nemnda, Arnfinn Nergård.

Rovviltnemndene har foreslått at Slettås, Julussa og Osdalsflokkene tas ut under lisensjakta til vinteren. Her er det anslått å være 24 dyr. Miljødirektoratet vil, i anbefalingen som kom denne uka, stryke en av disse flokkene, men vil ikke si hvilken.

– Vi har ikke gjort en vurdering av hvilke revirer som skal tas ut, sier seksjonsleder i direktoratet, Knut Morten Wangen.

Vil ha snarlig avklaring

Det er Klima- og miljødepartementet som tar den endelige avgjørelsen.

I fjor ble det svært høy temperatur i ulvedebatten da Miljøminister Vidar Helgesen få dager før jul – til manges overraskelse – sa nei til å felle 32 ulver.

Departementet opplyser at ulvekvoten innenfor sona blir satt senest ved nyttår. Nergård advarer sterkt mot at det går langt ut i desember før de bestemmer seg.

– I all anstendighets navn må de ta en avgjørelse på dette spørsmålet i mye bedre tid enn det som skjedde i fjor, sier Arnfinn Nergård.