SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo
9. september 2017
Åpner for at flere ulver kan felles
21. september 2017

Skogen vokser

Skogen i Norge vokser som aldri før. Den årlige bruttotilveksten er mer enn dobbelt så høy som på 1920-tallet, og en følge av dette er at andelen hogstmoden skog, gammelskog og mengde dødt trevirke øker. Det skriver NIBIO.