Lisensjakten på ulv i vinter var ikke ulovlig, fastslår Oslo tingrett
18. mai 2018
Skogbrannfare på rødt nivå. Nå er dette forbudt i alle kommunene rundt Oslo.
21. mai 2018

WWF sitt søksmål mot staten, ved Klima- og miljøverndepartementet førte ikke frem.

 

WWF sitt søksmål mot staten, ved Klima- og miljøverndepartementet førte ikke frem. WWF hevdet at vedtak om felling av ulv i sesongen 2017- 2018 var ugyldig og i strid med Grunnlovens § 112, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Oslo Tingrett ga ikke WWF medhold og i realiteten vinner staten og de støttende grunneierorganisasjonene inklusive NORSKOG på alle punkter. WWF må også dekke saksomkostninger.

Vi er svært godt fornøyd med dommen sier adm. direktør i NORSKOG, Arne Rørå. Dommen er grundig og solid. Den er klar på at andre viktige samfunnsinteresser skal avveies mot vern av rovvilt. Dommen fastslår at ulvestammen er sør-skandinavisk og at det er opp til nasjonale myndigheter å avgjøre hvordan bestanden forvaltes så lenge forvaltningen i det enkelte land ikke truer bestandens overlevelse. Det er nå ikke noe juridisk hinder for at ulvebestanden kan forvaltes i tråd med Stortingets målsetning.