Scania og SCA blir de første som lanserer en elektrisk tømmerbil!
15. november 2021
Rådet for Den europeiske union kritiserer egen skogstrategi
16. november 2021

SV vil fjerne all støtte til aktivt skogbruk

Kutter all støtte til skogbruket

SV vil kutte all støtte til skogbruket i sitt alternative statsbudsjett. Dette betyr ingen støtte til utviklingsfondet for skogbruk, verdiskapningstiltak (kaier og veier) og skog- klima- og energitiltak.

 

 – Det at SV ønsker å kutte i alt som har med aktivt skogbruk viser deres manglende forståelse for skogbruk, sier Arne Rørå.

 

Planting, ungskogpleie og gjødsling er noen av de viktigste tiltakene som kan gjennomføres for å øke karbonbindingen i skog, og det er nødvendig med et aktivt skogbruk for å utnytte karbonbindingen fullt ut.

 

SVs alternative statsbudsjett tar ikke hensyn til at de grønne ressursene de ønsker å benytte seg av, må høstes fra et sted. SV skriver i sitt arbeidsprogram at de vil «ta skogen i bruk», «etablere tiltak som øker etterspørselen etter trevirke» og satse på avansert bioråstoff. Dersom vi i større grad skal basere økonomien vår på grønne fornybare ressurser fra skogbruket i stedet for fossile ressurser, krever dette også en investering i skogbruket. SVs alternative statsbudsjett gjenspeiler på ingen måte politikken de tidligere har gitt uttrykk for i sitt arbeidsprogram.

 

Øker støtten til vern

SV vil øke støtten til skogvern, fra 315 millioner til 585 millioner. SVs forslag overgår med det Regjeringen Solbergs forslag på 435 millioner.  – Vi forventer at SV vil få noe gjennomslag på dette punktet, da vi opplever Regjeringens kutt i skogvern som et forhandlingsagn til SV.

 

En økning av denne posten vil i utgangspunktet være positivt for skogbruket, så lenge prinsippet om frivillighet fremdeles bevares. – Mange skogeiere som inngikk avtale om frivillig vern for flere år siden, venter fremdeles på kompensasjon. NORSKOG mener kompensasjonen må komme tidligere, og da trengs det en økning på denne posten en periode for å komme ajour.