NNN deltok på innspillsmøte hos Landbruks- og matministeren
29. april 2020
INNSIKT Marked nr 2-20
4. mai 2020

Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt

– Dette er en pragmatisk løsning i år for å innfri de smittevernrestriksjonene som gjelder og samtidig kunne gjennomføre høstens jakt, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

 

 

Årlig skyteprøve

 

Kravet til jegere er at de hvert år må avlegge og bestå en skyteprøve for å kunne delta på storviltjakt.

 

Dette blir vanskelig i en situasjon med sterke restriksjoner for idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet som innebærer at mange skytebaner trolig må ha redusert aktivitet. Det vil være utfordrende å gjennomføre skyteprøver innenfor de anbefalingene som er gitt frem til 15. juni.

 

Selv om det skulle komme lettelser i restriksjonene etter 15. juni, vil deler av skytesesongen allerede være over. Det vil øke presset på skytebanene ytterligere og igjen gjør det vanskeligere å gjennomføre gode smitteverntiltak.

 

 

Legger til rette for høstens jakt

 

Miljødirektoratet vil åpne for at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret 2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020.

 

– Det er tradisjon og matauk for mange å jakte storvilt, og jakta spiller en viktig rolle i regulering av bestander av flere arter. Vi ønsker å tilrettelegge for storviltjakta også i korona-situasjonen. Alle som besto skyteprøven i fjor og har rapportert at de jaktet storvilt i forrige jaktår, får automatisk påført gyldig skyteprøve for inneværende år på sitt digitale jegeravgiftskort, sier Hambro.

 

 

For jegere som avla skyteprøve forrige jaktår uten å delta på storviltjakt, vil skyteprøver for jaktåret 2020/2021 være gyldig når jeger dokumenterer med attestert vitnemål fra i fjor.

 

Jegeren er selv ansvarlige for å kontrollere at våpenet er riktig innskutt med den ammunisjonen som skal benyttes til jakt eller felling.

 

 

Nye jegere må avlegge prøve

 

Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten. Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang.

 

– Vi forventer god kapasitet på skytebanene til å håndtere skyteprøven for disse gruppene til høsten ettersom andre jegere altså slipper å avlegge ny skyteprøve i år, sier miljødirektøren.

 

Den enkelte arrangør har ansvar for å gjennomføre aktiviteten på skytebanene i henhold til de smitteverntiltakene som gjelder til enhver tid. Dersom restriksjonene etter hvert blir mildere, vil vi oppfordre alle jegere til å besøke skytebanene.

 

 

Midlertidig forskriftsendring

 

Miljødirektoratet er klar over at tiltaket vil kunne få økonomiske konsekvenser for mange lokale jeger- og fiskerforeninger og skytterlag.

 

Direktoratet mener likevel det er viktig å komme med en avklaring nå, for å unngå usikkerhet rundt gjennomføringen av årets skyteprøve.

Endringen vil gjelde i år og er fastsatt som en midlertidig forskriftsendring. Det er ikke gjennomført høring før fastsettelse av forskriften, men Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) sentralt er konsultert.

 

 

kilde: Miljødirektoratet.no