Ny blogg om eiendomsjuss
28. april 2020
Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt
30. april 2020

NNN deltok på innspillsmøte hos Landbruks- og matministeren

Koronatiden krever at møter med mer enn 5 personer blir avholdt digitalt, leder i NNN Anne Berit Aker Hansen var en av 13 aktører og organisasjoner som var invitert til å delta på videokonferansen.

Hvilke tiltak

Ministeren startet møtet med å si at nedstenging av samfunnet har vært nødvendig, men at de så smått begynner å slippe opp litt, og stilte følgende spørsmål til deltakerne:

Hvilke tiltak skal til for å begrense konsekvensene av koronakrisen på lang sikt?

Hva er nødvendig forutsetninger for å styrke landbrukets- og matvareindustriens konkurranseevne i et langsiktig perspektiv? Hva kan bidra til klimavennlig omstilling og vekst? Hvilke tiltak er nødvendige for å utvikle den sektor som dere representerer?

Arbeidstakerperspektivet

Hver innleder fikk fire minutter til sitt innspill, her er noen av Anne Berit Aker Hansens viktigste innspill til ministeren:

Ute- og reiseliv

– Det er mange som sliter nå, men innenfor mat- og drikkeproduksjonen er det særlig virksomheter som har mye levering til HORECA-markedet som er hardt rammet av nedstengingen i samfunnet. Det er også i de bedriftene det er flest permitteringer blant våre medlemmer. Det er viktig at uteliv og reiseliv får mulighet til å komme i gang etter hvert og at det ses på tiltak for det, understreker Aker Hansen.

Norsk konkurransekraft

Råvarepriser og avgiftsnivå er viktige faktorer for matvareprisene. For å styrke norsk konkurransekraft, er det viktig at forskjellene i matvarepriser mellom Norge og våre naboland ikke øker. Avgiftsnivåene må harmoniseres med våre naboland for å stoppe den store handelslekkasjen vi har på mat og drikkevarer.

Smitteveileder

Det er iverksatt mange gode smitteverntiltak ute i bedriftene, men NNN mener at mat- og drikkeindustrien på samme måte som en del andre bransjer, trenger en felles veileder om smitteverntiltak. En slik veileder bør forankres i et samarbeid med partene sentralt og med nødvendige faglige råd og veiledning.

Her er noen flere innspill fra NNN: snarest iverksette lov om god handelsskikk og etablere et uavhengig dagligvaretilsyn, legge om grunnavgiften for drikkevareemballasje til en gradert miljøavgift, få i gang et krafttak for rekruttering og kompetanseheving og selvfølgelig sørge for at matindustrien tilbyr faste stillinger, ordnede lønns- og arbeidsvilkår og en lønn å leve av også i vanskelige tider.

Disse var invitert til innspillsmøtet:

Arne Rørå, Norskog, Per Skorge, Norges Skogeierforbund, Espen Blåfjelldal, HANEN

Randi Ledaal Gjertsen, Bondens marked, Bjørn-Ole Juul-Hansen, KLF, Petter Haas Brubakk, NHO Mat og drikke, Gunnar Hovland, TINE, Hans Thorn Wittussen, Nortura, Eli Reistad, Norske Felleskjøp, Anne Berit Aker Hansen, NNN, Arvid Eikeland, Fellesforbundet, Kjersti Hoff, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag.