Norges største næringsbygg i massivtre ferdig til høsten
4. april 2018
RF-1016 Formue av skogeiendom 2017 , – HUSK 10%-rabatten
4. april 2018

Skattemeldingen for 2017 har kommet

Tømmerkonto – en eller flere?

Det ikke mulig å levere mer enn én tømmerkonto i skattemeldingen for inntektsåret 2017, skriver Skatteetaten på sine sider.

Reglene om gevinst- og tapskonto gjelder tilsvarende for tømmerkonto så langt de passer. Det innebærer blant annet at det som hovedregel skal opprettes én tømmerkonto for hver kommune og for hver virksomhet. Én driftsenhet kan strekke seg over flere kommuner. Du kan også ha flere driftsenheter i én kommune og/eller i én virksomhet. Dersom skogbruksvirksomheten naturlig henger sammen i én driftsenhet over kommunegrensen kan du bruke én tømmerkonto. I så tilfelle må inntekten fordeles mellom kommunene ved hjelp av skjemaet RF-1034.
For inntektsåret 2017 er det ikke mulig å levere mer enn én tømmerkonto i skattemeldingen. For inntektsåret 2017 må du derfor selv føre ulike tømmerkontoer og foreta korrekt kommunefordeling.