Finansdepartementet vil erstatte gjennomsnittsligningen med tømmerkonto
4. mars 2016
Staten krenket grunneiers eiendomsvern
11. mars 2016

Viktig! Nye skogeiere – gjennomsnittsligning.

Regjeringen har lagt fram forslag til ny beskatning for skogbruket. Hvordan det endelige resultatet blir vet vi ikke før statsbudsjettet for 2017 er vedtatt i desember 2016.  For de skogeiere som ennå ikke har startet på gjennomsnittsligning anbefaler vi at man på ny ser på hvordan man innretter seg før selvangivelsen for 2015 leveres.  Selv om vi ikke vet resultatet av endringene er det viktig at man tar høyde for det som kan komme, slik at man kommer best mulig ut av det.

 

NORSKOG anbefaler de som er i denne situasjonen å ta kontakt med regnskapsfører eller andre som kjenner regelverket.