Ny standardavtale for luftledningsanlegg og kabel er klar til bruk
11. november 2021
NORSKOG har fått ny nyhetsbrev-ordning
11. november 2021

Omfanget av stor granbarkbille øker i nesten hele landet

Ips typographus

Størst økning i Vestfold

En ny rapport fra NIBIO viser at omfanget av stor granbarkbille øker i hele landet, med unntak av Vest-Agder. Økningen er størst i Vestfold. Stor granbarkbille er den eneste billearten i Norge som kan skade og drepe friske trær i omfattende grad. Dette gjøre det ved å synkronisere angrepene sine ved hjelp av feromoner.

 

Les rapporten her.

 

Tørkesommeren 2018 er trolig årsaken

Økningen i billepopulasjonen skyldes trolig tørkesommeren 2018, som tilførte billene med en mengde svekka og døde trær, og gode vilkår for å formere seg.  Årets sommer har også vært gunstig for barkbillen: En kjølig start på sommeren førte til en samlet fluktperiode og mer synkroniserte masseangrep. Barkbillepopulasjonen er nå så stor at granbarkbillen er i stand til å kolonisere levende trær.

 

Vestfold er særlig tørkeutsatt, og det kan være forklaringen på hvorfor dette fylket ble sterkest rammet.

 

– Årsaken kan være at tørkesvak berggrunn i deler av fylket har gitt flere svekkede trær i Vestfold enn i andre fylker etter tørkesommeren 2018. Områdene som er angrepet nå er de samme som ble hardt rammet under barkbilleutbruddet på 1970-tallet, forteller Bjørn Økland seniorforsker ved NIBIO.

 

Klimaendringer kan gi flere barkbilleangrep

Et endret klima kan ha bidratt til populasjonsøkningen . En lengre sommer gir barkbillene tid til å formere seg ikke bare en gang, men to ganger. Det betyr at vi kan forvente oss mer skader fra barkbillen i fremtiden.

 

– I noen av disse [områdene] er nok vekstsesongen lang nok til at billene kan gjennomføre to generasjoner, men forrådet av svekkede trær er mindre enn i Vestfold. I slike områder kan det tenkes at barkbillepopulasjonene trenger lenger tid for å bygge seg opp til et skadelig nivå. Kanskje vil vi oppleve større skader i året som kommer, men det kan også hende at vi når et vendepunkt der barkbillepopulasjonene går ned uten at skogskadene øker, sier Økland.

 

Kontroller skogen din

Skogeiere bør følge med på barkbilleovervåkningen, og forhold i egen skog. Tre infisert med store mengder barkbiller bør fjernes fra skogen. Det samme bør vurderes for vindfall og annet dødt eller skadet virke. Tørkeutsatt gran er spesielt utsatt for barkbiller, og på områder hvor gran lett bli svekket bør det vurderes treslagsskifte.

 

Les mer på NIBIOs nettside.