Skogbruk gir klimagevinst på kort og lang sikt
14. juni 2021
Skogforum på Honne i november
16. juni 2021

Nå kan nattoptikk benyttes ved jakt av villsvin

Maximilian Zimmermann skal prate om hva som er viktig å tenke på ved plassering og opprettelse av åteplass for villsvinjakt.

Nyttig verktøy

Stortinget godkjente bruken 7. juni, og loven trer i kraft 1. juli. Dette innebærer at jegere snart kan bruke nattoptikk ved jakt på villsvin i åpent terreng eller ved åteplass. Nattoptikk innebærer optikk som kan nyttegjøre seg av blant annet infrarødt lys eller varmestråling (termisk optikk). 

 

– Dette vil være et viktig verktøy for å opprettholde et høyt jakttrykk og dermed bidra til å holde villsvinpopulasjonen under kontroll, sier Maximilian Zimmermann.

 

Maximilian Zimmermann er skog- og utmarkskonsulent i NORSKOG, og med i arbeidsgruppa til Villsvinsprosjektet. Villsvinprosjektet er et samarbeid mellom Viken Skog, Glommen Mjøsen Skog, Norges Bondelag, Utmarksforvaltningen og NORSKOG. Prosjektet er grunneiernes oppfølging av Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet sin handlingsplanen mot villsvin.

 

Fremmed art

Villsvin defineres som en fremmed art i Norge, og kan forårsake store skader i jordbruket. Villsvin kan også være en smittebærer av afrikansk svinepest (ASP), en alvorlig virussykdom som kan ramme både villsvin og tamsvin.

 

Det vil være viktig å holde villsvinpopulasjonen på et relativt lavt nivå for å unngå spredning og smitte av ASP dersom denne skulle bli påvist i Norge. Et smitteutbrudd i Norge vil kunne ha store konsekvenser for samfunnet og dyrevelferden både hos villsvin og tamsvin.

 

Høy reproduksjonsevne

Villsvin har en høy reproduksjonsevne, og to tredjedeler av populasjonen må tas ut for å holde populasjonen stabil. Dette krever en stor innsats fra grunneiere og jegere. NORSKOG og Villsvinprosjektet er fornøyd med at bruk av nattoptikk nå er tillatt, slik at dugnadsarbeidet nå blir lettere.

 

Les handlingsplanen mot villsvin her.

Les mer om lovendringen her.