Poland Broke Law With Ancient Forest Logging, EU Court Adviser Says
21. februar 2018
Ulv stoppet veksten i beitebruk
21. februar 2018

Utlyser inntil 64 mill kroner til tømmerkaier i 2018

Tilskuddsatsen kan være inntil 80 prosent av skogbrukets kostnadsandel. Det er ønskelig med byggestart i løpet av 2018.

Hensikten med tilskuddene er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri. – Med de 21 prosjektene som har fått tilskudd siden oppstart i 2012, begynner tømmerkaistrukturen nå å bli bra i noen regioner, sier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet. Etter hvert som tømmerkaistrukturen i flere regioner forbedres kan en forvente at bevilgningen til tømmerkaier trappes noe ned. – Vi oppfordrer derfor til å få alle de gode forslagene til lokalisering opp på bordet nå, understreker Solli.

Frist for innsending av prosjektskisser er 15. april 2018

Skissene gir grunnlag for å prioritere prosjekter for videre planlegging. Landbruksdirektoratet vil gi beskjed om hvilke skisser som i denne omgangen er aktuelle for utarbeiding av detaljert søknad.

Les mer om krav til innhold i skissene og søknadsprosedyre

Viktig for dere som har sendt inn prosjektskisse tidligere

Dersom dere ønsker at tidligere innsendte prosjektskisser skal være med i prioriteringen i 2018, sammen med de nye prosjektskissene, må dere gi beskjed om dette til Landbruksdirektoratet innen fristen den 15. april.

Tildeling av midler til de enkelte prosjektene vil skje i samråd med fylkesmannen.