Gjødslingsøkonomi; Beregning av lønnsomhet fra 3 gjødslingsforsøk.
23. januar 2018
Viktig arbeid i EU
24. januar 2018

Tidenes tømmeravvirkning

I følge tall fra Landbruksdirektoratet ble det avvirket 10,62 millioner kubikkmeter i 2017. Det er den høyeste avvirkningen som er registrert her til lands noen sinne. Det samme kan ikke sies om tømmerprisene, men også de viste en positiv utvikling.

Den rådende hogstrekorden før 2017 ble satt i driftsåret 1989-90 da Statistisk sentralbyrå registrerte en avvirkning på 10,53 millioner kubikkmeter. Avvirkningen i 2016 var også høyere enn i alle årene siden da, SSB oppgir en avvirkning på 10,30 millioner kubikkmeter i 2016, men det var altså først i 2017 at den gamle rekorden falt.