Gjødslingsøkonomi; Beregning av lønnsomhet fra 3 gjødslingsforsøk.
23. januar 2018
Viktig arbeid i EU
24. januar 2018

Tidenes tømmeravvirkning

Den rådende hogstrekorden før 2017 ble satt i driftsåret 1989-90 da Statistisk sentralbyrå registrerte en avvirkning på 10,53 millioner kubikkmeter. Avvirkningen i 2016 var også høyere enn i alle årene siden da, SSB oppgir en avvirkning på 10,30 millioner kubikkmeter i 2016, men det var altså først i 2017 at den gamle rekorden falt.